Kiedy wypatrzyłeś ten kierunek drogi

Jak odkryłeś tę prawdę,
że można stąpać po ziemi
nieba dotykając? ...
że wszystko
trzeba postawić na miłość
i wznosić się ponad
i przebaczać pomimo...
Kiedy wypatrzyłeś
ten kierunek drogi
jedyny i właściwy?
gdy ja wiele lat błądziłam
goniąc za stadami
złotych motyli ...
Choć po tych samych ścieżkach
biegała nasza młodość,
w tym samym sadzie
wieczór do modlitwy klękał -
to Ty uchwyciłeś
zakres fal anielskich
z muzyką Nieba...
Ty odpowiedziałeś
na zaproszenie Pana!
Teraz jego rylcem
będziesz rzeźbić wieczność
i chleb życia rozdawać...
A ja, jeśli zechcesz
przyniosę Ci tylko
moje zapatrzenia
zamknięte
gorzkim wierszem...

Andrzejowi Ł.
Z tomiku: "Dotknąć nieba..."