Niech się stanie

Błękitnieje mi chwila
w czas zawilców, pierwiosnków.
Składam znów swoje FIAT u twoich stóp wiosno...

Niech mi się stanie
świat śpiewny,
dzień pewny - zielono-biały -
Panno kaczeńców i fiołków,
Różo nadziei
zmartwychwstałej!

Z tomiku: "Tylko osty..."