Przemyskie Orlęta

Dojrzewali szybko:
- do miłości.
- do śmierci,
- do Nieba ...

Wiedzieli,
że Ojczyzna,
że wróg,
że tak trzeba!
Więc poszli bez słowa

(honor sprawa święta)
oddać życie swoje -
Przemyskie Orlęta ...
Aż osłupiał wróg
zdumiał się przechodzień
i... zapłakał Bóg,
że tacy młodzi!...

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."