Łaknących napoić

Uczynki miłosierne, co do ciała -
Łaknących napoić.
Przed tobą spragniony stoi.
Prosi o kubek żywej wody,
Potrzebna mu do ochłody.
Była wielka spiekota,
Po niej została ochota.
A może masz garnek mleka,
A może szklankę herbaty,
Kawy,
Innego napoju.
Dostrzeż spragnionego człowieka
W trudzie i znoju.
Nie zamykaj przed nim studni,
Ani serca.
Woda dudni
W tym źródle
Litością.
Daj mu pić z miłością.