Chorych nawiedzać

Uczynki miłosierne, co do ciała -
Chorych nawiedzać.
Temu chwała,
Który odwiedza chorych.
Do tej pory
Może tego nie uczyniłeś,
Obojętny byłeś.
Dla złożonych choroba.
Bóg kazał ich nawiedzać.
Siedzieć przy łożu.
Słuchać ich lamentów.
Odwiedzać ich do momentu,
Do w zdrowiu powstania,
Lub odejścia do Pana.
Nie żałować chorym zdrowia,
Jedzenia i picia
I nadzień życia.