Jak dobry jest Bóg

Jak dobry jest Bóg, który ziemie rosi,
Który ziemie kwiatami przyodziewa,
Który pyłek kwiatowy rozwiewa,
Który człowieka na rękach nosi.
Jak dobry jest Chrystus.
Za nas ukrzyżowany.
Skrywamy w jego ranach
Nasze grzechy i słabości,
By nam odpuścił
Miarą swej miłości.
Do Boga mego,
Jedynego,
Pana naszego
Ręce podnoszę
I proszę:
Nie opuszczaj mnie Panie
Gdy ranek nastanie.
Jak dobry jest Bóg,
Który podaje mi rękę
I leczy moją udrękę.