Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierne, co do duszy -
Modlić się za żywych i umarłych.
Modlić się za żywych,
Którzy jeszcze walczą,
Wymachują bronią.
Za grzesznych i sprawiedliwych.
Potrzebują naszej pomocy
Życiowi nędzarze i żebracy.
W dzień i w nocy.
W swojej codziennej męce,
Wyciągają błagalne ręce.
Modlić się za umarłych.
Już za nimi ziemskie drzwi zaparte,
Ale oni tam żyją w zaświatach
I pomoże im modlitwa nasza.
Modlitwa szczera za duszami
Tęskniącymi za niebem,
Cierpiącymi w czyściowych otchłaniach.
Pomożemy im w potrzebie.