Pielgrzymka

W ten niedzielny dzień wrześniowy,
Biegnie wąż autokarowy
Z Sarzyny aż do Kalwarii,
Do Jezusa i Marii.
Dziesięć autokarów,
Dziesiątki samochodów
Wyjeżdżają rano o chłodzie
Z pieśnią,
Która im serce rozgrzała.
Gwiazdo śliczna, wspaniała,
Do Kalwarii wyjeżdżają na Dróżki.
Oj, zabolą ich nóżki,
Zatrzeszczą kolana,
Gdy od kaplicy
Do kaplicy
Mękę pańską policzą,
Gdy wzniosą ręce do Pana.
Pielgrzymuj dobry mój ludu
I tam oczekuj cudu.