Porozmawiam z Kościołem

Porozmawiam z Kościołem Chrystusowym.
Powstał piłatowego ranka
Z krwi baranka.
Powstał wcześnie, jak wiecie
Na całym Genezarecie,
Koło Cezarei Filipowej.
Dostał szlif Piotrowy.
Witaj Kościele Święty.
Święte zgromadzenie ludzi.
Wraz z Papieżem watykańskim
Gromadzi nas,
Budzi
Wezwaniem pańskim:
Przyjdzie do mnie wszyscy.
Ty Kościele wszystkich jednoczysz
Przy ołtarzu kapłańskim,
Na uczcie Eucharystii,
Skoro przyszli
Z potrzebą na łamanie chleba.