Rozmowa z ciszą

Teraz z ciszą porozmawiam sobie,
W nocnej dobie.
W tej ciszy wszystko słyszę
Co szepce mi rozum.
Natychmiast chwytam,
Dodatkowo się pytam
O wyjaśnienia.
Dlaczego Bóg tak postanowił?
Dlaczego świat się nie odnowił?
Co się teraz dzieje?
Nie mam wątpliwości cienia,
Że odżywają nasze nadzieje.
Zapytałem mojej woli,
W tej wieczornej ciszy,
Co ją boli,
Jakie są jej plany.
Boże kochany,
Jak ja wszystko słyszę.