Rozmowa z deszczem

Chciałbym mówić jeszcze
Z deszczem.
W jesieni,
W tej roku części,
Deszcz się szarogęsi -
Pada jak chce
I kiedy chce.
Jest nie taktowny. Nie wie
Co wypada, a co nie wypada.
Kiedy padać, a kiedy nie padać.
Jak krowę chmury doi
I nikogo się nie boi.
To już brak wychowania,
Aby nie przestać padania.
Wiem już, co zrobię poproszę.
Po prostu go poproszę:
Deszczyku nie padaj więcej,
Proszę najgoręcej.