Wzywam Was

Wzywam Was,
Bohaterowie polscy zamordowani
W Miednoje i pochowani.
Ofiary ostatnich wojen.
Stańcie do apelu - Was wielu.
Echa oddały:
Polegli na polu chwały!
Wzywam Was,
Pomordowani żołnierze, policjanci,
Cywile.
Przeżyliście tu nadzieję, dramat,
Najstraszniejsze chwile.
Stańcie do apelu - Was wielu.
Oddano strzały:
Polegli na polu chwały!
Wzywam Was,
Polscy męczennicy.
Kto Was zdoła opłakać - kto policzy?
Stańcie do apelu - Was wielu.
Szumiały jak listki małe:
Polegli na polu chwały!