Znowu sieje

Od czasu do czasu od zła wieje -
Diabeł sieje.
Następuje aktywizacja piekła.
On książę ciemności
W szaleńczym biegu
Rzuca szeregi,
Aby niweczyły dzieła Boże.
Prowadząc na łańcuchu jeńców,
Szuka sprzymierzeńców.
Dziwne zgromadzenie.
Łączą się źli ludzie
W swojej obłudzie
I coś knują,
Atakują pod diabła sztandarem.
My trzymajmy się wiary
I nauki Chrystusa.
Podnieśmy ducha męstwa.
W Bogu zwycięstwo!