odpoczywam

odpoczywam
obok Twego krzyża
dajesz moc
mojej duszy
siły ciału

kocham Cię
tyle niezliczonych ran
jak promieni miłości
bije z Twego przebitego
Serca

Wiesław Janusz Mikulski