póki nie wchłoniemy się w błękit

póki nie wchłoniemy się w błękit
nasze pędy potrzebują
Twojego chleba

konary naszych pragnień
muszą owocować
w Twoim słońcu

korzenie naszych snów
muszą żywić się
w Twojej ziemi

Wiesław Janusz Mikulski