Bądź wśród nas

Ty, który zagubionym szukasz nowych dróg.
Ty, który nam rozjaśniasz blask porannych zórz.
Ty, który pustym żaglom zsyłasz ostry wiatr .
Ty bądź, bądź wśród nas.

Daj sercom dni gorące, daj czynom miarę granic.
Daj pamięć twardym głoskom w kamieniu zapisanym.
Daj myślom lot wysoki, daj rękom co potrzeba.
Bądź, bądź wśród nas .

Gdzie giną ptasie echa wśród skalistych wysp.
Gdzie w leśnych rezerwatach dzwoni cisza cisz.
Gdzie w wielkomiejskim gwarze ginie serca takt.
Ty bądź, bądź wśród nas.
Ty, który załamanym dajesz cienie szans.
Ty, który ociemniałym ślesz przewodni blask.
Ty, który zwyciężanym każesz w walce trwać.
Ty bądź, bądź wśród nas.

Daj sercom dni gorące... daj myślom lot wysoki
Daj rękom to co trzeba.
Daj wiarę w ludzi prostych.
Daj ziemi spokój nieba...

Rozważania i opowiadania: