Kocham Cię, Jezu

Kocham Cię, Jezu!
Lecz co to znaczy?
To, że przed Tobą czasami płaczę,
dzięki Ci składam za dobry dzień,
wybieram dobro, zło spycham w cień;
mówię Ci prawdę, wyznaję nędzę;
to, że do Ciebie na skrzydłach pędzę;
walczę ze sobą, gdy widzę grzech,
pracuję, tworzę i kocham śmiech;
podziwiam piękno,rozmawiam z Tobą,
bo jesteś, Panie, NIEZWYKŁĄ OSOBĄ!

Jowita Czyż

Rozważania i opowiadania: