Będę

Będę prawdziwy,
bo są tacy, którzy mi ufają.

Będę czysty, bo są tacy,
którzy troszczą się o mnie.

Będę silny, bo wiele trzeba
wycierpieć. Będę odważny,
bo trzeba odważyć się na wiele.

Będę przyjacielem wszystkich:
wrogów i tych,
którzy nie mają przyjaciół.

Będę dawać
i zapominać o darze.

Będę pokorny,
bo znam swą słabość.

Będę patrzeć w górę
i śmiać się, i kochać, i dźwigać.

Howard Arnold Walter

Rozważania i opowiadania: