Dyskusja

Święty Tomasz orzekł - caritas
święty Cyryl - amor
święty Alojzy - dilectio
wszyscy wiedli dyskusje jak niedźwiedzia
przyszedł święty pastuszek
i najmocniej przepraszał
bo powiedział im
guzik z tego

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: