Nie tylko my

Czytamy - Bóg tak umiłował świat...
A więc nie tylko ludzi
Ale i pliszkę
Odymioną pszczołę
Jeża eleganta wprost spod igły
Nawet muła ni to ni owo
Bo ani to koń ani osioł
(żal że go człowiek stwarzał
Żyje jak kawaler co się nie rozmnaża)
Gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią
Liście konwalii prawie bez ogonka
Cielę co za matką się wlecze

A my tak czulimy się do Boga
Jakby On miał nas tylko kochać na świecie

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: