Św. Jan Kasjan. O Modlitwie Pańskiej - część 2

W drugiej prośbie, dusza doskonale czysta wyraża pragnienie aby jak najprędzej nadeszło królestwo jej Ojca. Poprzez „kró­les­two Boże” rozumiemy tutaj, przede wszyst­kim, nieustanne panowanie Chrystusa w duszach świętych, w których szatan pozbawiony został swojej władzy, przez wytępienie cuchnących wad, a Bóg zaczął w nich panować poprzez miły zapach cnót: czystości – po pokonaniu nieczystości, pokoju – po opanowaniu gniewu, pokory – po podeptaniu pychy.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: