Życie w obfitości - komentarz liturgiczny - 6. Niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa:
Łk 19, 28-40
Iz 50, 4-7
Flp 2, 6-11
Łk 22, 14 – 23, 56
lub Łk 23, 1-49

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB

Ewangelia według świętego Łukasza 23,44-49
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym gło­sem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mó­wił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Ga­lilei, przypatrywały się temu.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: