Abba, powiedz mi słowo... Komentarz do modlitwy "Ojcze nasz" - część 2

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: