Abba, powiedz mi słowo... Komentarz do modlitwy "Ojcze nasz" - część 3

Bóg ma naturę duchową. Jest Nieskończonością. Jest Wszechobecny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie określić Jego materialnej siedziby. Kiedy mówimy, że jest w niebie, używamy jednego z obrazów Pisma, którymi jest ono przepełnione i które potrzebne są, by wyrazić boskie tajemnice ludzkimi słowami. Stwierdzenie, że Bóg przebywa „w niebie”, jest istotne ze względu na pewne prawdy, które nam przypomina.

Przede wszystkim mówi, że Bóg nieskończenie nas przewyższa. Przekracza człowieka i stworzony świat. Nie jest On duszą świata ani integralną całością rzeczy, ani też nazwą nadaną tajemniczym siłom, które ze swego wnętrza poruszają światem. Jest Bogiem żywym, stworzycielem, zupełnie różnym od wszelkiego stworzonego istnienia.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: