Abp Michalik: niektórym chleb nawet może zaszkodzić

...czyli o reakcjach na Przesłanie, jego następstwach i koniecznej pracy

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: