Cisza jest pełnią słowa - Święte miejsca

Kolejny apoftegmat powiązany z abba Makarym przekazuje scenę, w której osadę mnichów odwiedza matka z dzieckiem. Chłopiec cierpi wskutek opętania: by uciec od modlitwy mnichów, wykazuje nadzwyczajną siłę i determinację. Jak mówi w swoim komentarzu, ta historia uczy nas, że w człowieku „to, co dobre, nie może długo trwać wraz z tym, co złe”. Ludzka natura, odzwierciedlenie Bożego obrazu, nie znajduje się pod władzą diabła, choć człowiek może iść za podszeptami zła.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: