Cisza jest pełnią słowa - Jak walczyć z pokusą?

Apoftegmat, który dziś jest komentowany, wyróżnia się egzotyczną fabułą: oto abba Makary rozmawia swobodnie z diabłem, który wybiera się do mnichów w odwiedziny, obwieszony dzbanuszkami z przysmakami: nimi właśnie będzie kusił braci do grzechu. Wśród mnichów, których dręczy diabeł, znajduje się jeden, szczególnie podatny na jego namowy. Gdy jednak abba Makary odwiedza tego mnicha, ów zaprzecza, by miał jakikolwiek kłopot z pokusami…

Istotą tego apoftegmatu jest problem wstydu przed wyznawaniem grzechów. To szczególne spojrzenie na naukę Ojców Pustyni o cnocie pokory: diabeł, który jest demonem pychy, jest bezsilny wobec człowieka, który potrafi się ukorzyć i przyznać do błędów.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: