Cisza jest pełnią słowa - Męstwo Makarego

Dzisiejszy apoftegmat przekazuje naukę o ucieczce, na jaką powinien zdobyć się mnich. Jak podkreśla o. Szymon Hiżycki, nauka ta jest przekazywana w sposób bardzo typowy dla apoftegmatu, czyli bardzo zwięzły: przez oszczędne słowa i wymowny gest. Nakaz ucieczki jest jednak skierowany do mnichów żyjących w Sketis, miejscu i tak skrajnie odległym od ludzkich siedlisk, bardzo nieprzyjaznym i zdecydowanie wymagającym.

Komentarz tynieckiego opata przypomina ważną prawdę: najbardziej śmiałe decyzje człowieka — choćby takie, by zostać mnichem na surowej pustyni — wymagają konsekwencji. Łatwo zatrzymać swój wzrok na zewnętrznych formach i widowiskowych praktykach. Ostatecznie jednak wejście na drogę nawrócenia musi poprowadzić mnicha do zmiany swego wnętrza. Makary przez swoje usunięcie się do wnętrza celi z palcem na ustach zaprasza do wejścia w głąb swego serca.

Szymon Hiżycki OSB

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: