Cisza jest pełnią słowa - Pierwsze przykazanie

Omawiany dziś apoftegmat pełen jest paradoksów: oto wzgarda ma się stać dla mnicha jak pochwała, a ubóstwo jak bogactwo. Słowa abba Makarego są jednak tak naprawdę echem logiki Ewangelii: sam Chrystus wzywa, by stracić swe życie i przez to je… zyskać. W pewnym sensie swoje życie trzeba postawić więc na głowie. Ale jak to rozumieć? Posłuchajcie komentarza ojca Szymona…

Szymon Hiżycki OSB

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: