Katechezy Warszawskie: Zawrotna Kariera Sumienia

Wykład o. Michała Mrozka OP wygłoszony podczas Katechez Warszawskich w kościele św. Anny w Warszawie.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: