Kromka Słowa Bożego - 13.03.2016 - Niedziela Palmowa

Całun Turyński - ks. Zbigniew Dudek
Ewangelia według świętego Łukasza 23,44-49
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym gło­sem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mó­wił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Ga­lilei, przypatrywały się temu.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: