Kromka Słowa Bożego - 17.04.2016 - Owca wystraszona

Ewangelia według świętego Jana 10,27-30
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: