Kromka Słowa Bożego - Najświętszej Trójcy - 15.06.2014

Słowa Ewangelii według świętego Jana 3,16–18
Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: