Kukiz: nie posuną się do tego, żeby strzelać

Naród wybiera między jednym z pięciu Pierwszych Sekretarzy - podsumowuje.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: