Ludzie mają obowiązek moralnej oceny swoich działań!

Profesor Aleksander Stępkowski oraz mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris opowiedzieli nam dlaczego walka o wolność sumienia jest ważna.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: