OBŻARSTWO. Warto pościć - Leon Knabit OSB

Patrzymy na Boga, który wszystkich ludzi kocha i chce ich szczęścia wiecznego. O istocie Miłości Bożej mamy pojęcie bardzo ograniczone, nam bowiem trudno jest rozdzielić grzech od człowieka. Trudno jest sobie wyobrazić, jak Bóg kocha notorycznego przestępcę, wojującego i agresywnego niewierzącego, czy jak z miłością pozwala na śmierć setek tysięcy ludzi w wyniku tsunami lub trzęsienia ziemi, na katastrofę pod Smoleńskiem czy na tragedię norweską. Można tak wyliczać w nieskończoność. Ufamy, że przy ostatecznym spotkaniu z Bogiem dowiemy się, jak to właściwie jest. I – nie przestajemy starać się Go kochać, jak umiemy…

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: