Ojca Leona słów kilka... Internet

Dzisiaj poruszymy temat dość nowoczesny -- kwestię Internetu. Narzędzie wspaniałe i wyjątkowe, a jednocześnie samo w sobie obojętne -- dlaczego? Ojciec Leon Knabit, w znany sobie sposób, prosto i konkretnie tłumaczy zastosowanie Internetu i jakie z tego wynikają konsekwencje.

W filmie została poruszona sprawa chamstwa w publicznej dyskusji, jak również działalności tzw. trolli. W refleksji nad tematem globalnej wioski, w której wszyscy uczestniczymy, rodzi się zasadnicze pytanie: Czy Internet może być drogą do świętości? Ojciec Leon odpowiada twierdząco i wyraźnie zaznacza, że dobre wykorzystywanie Internetu może wspomóc rozwój człowieka i przyczynić się do wzrostu cnoty w nim samym. Powołując się na przykłady starożytnych autorów, Ojciec Leon przekonuje, że bez pokusy nie byłoby postępu duchowego.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: