Ojczyzna, czyli komentarz do Hbr 11,1-2.8-19

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: