Portale społecznościowe dla ewangelizacji

Wywiad z ks. dr Mariuszem Krawcem SSP, teologiem komunikacji, na temat wykorzystania przestrzeni internetowej dla głoszenia Ewangelii.

Kanwę rozważań stanowi 47. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 2013 r. pod tytułem "Sieci społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji.", autorstwa papieża Benedykta XVI.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: