Reguła dla Ciebie - Medytacja chrześcijańska a inne medytacje

„Jest jeden Bóg” — jest to jedna z głównych prawd wiary. W swoim krótkim wideokomentarzu o. Jan Paweł Konobrodzki dodaje: „Jest jeden Bóg, który usprawiedliwia”, odnosząc nas od razu do osoby Jezusa Chrystusa. Jest tajemnicą, w jaki sposób Bóg prowadzi wszystkich ludzi do zbawienia: wiele osób nigdy nie będzie mogło nawet spotkać się z chrześcijaństwem. Czy niewierzący w Chrystusa modlą się do pustki?

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: