Sztuka codziennego życia - Kiedy medytujesz bądź jak góra...

Medytacja to codzienne życie. Nie trzeba do niej specjalnych nauk, technik, warunków. Przygotowuje ona nasz umysł do życia bez niepotrzebnych lęków, złych, negatywnych emocji, podobnie jak ogień przygotowuje jedzenie do spożycia. Jeden z mnichów żyjących na pustyni egipskiej stwierdził, że „póki garnek jest na ogniu, muchy i inne robactwo nie dotykają go”.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: