Tępaki, czyli komentarz do Mk 8,14-21

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: