Wilcy - wegetarianie, czyli komentarz do Łk 10,1-9

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: