Zrozumieć Boże miłosierdzie - część 1

8 grudnia 2015 roku papież Franciszek otworzył w bazylice św. Piotra Drzwi Święte, rozpoczynając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. To wyjątkowy czas dla Kościoła, by na nowo podjąć refleksję nad tajemnicą Bożego miłosierdzia, która dalece przerasta nasze rozumienie; poprzez lekturę Pisma Świętego wciąż próbujemy się zmierzyć z niezwykłą prawdą o pełni sprawiedliwości i miłosierdzia w Ojcu.

Właśnie na Piśmie Świętym opiera swą refleksję ojciec Włodzimierz Zatorski, tyniecki benedyktyn. Jak podkreśla, miłosierdzie Boga jest dziś niewłaściwie rozumiane, zwykle jako prosta postawa współczucia wobec drugiego. Poza tym gdy wiele się mówi o miłosierdziu Bożym, nie widzi się zbyt wielu prób utrwalania postaw miłosierdzia wśród ludzi na co dzień. Właśnie o tym miłosierdziu, które objawia nam Biblia, mówi nam ojciec Zatorski. To wartościowa nauka o fundamentalnych wyborach, które trzeba dokonać w życiu, jeśli chce się podążać ścieżką Ewangelii; miłosierdzie na pewnym etapie musi być przez nas w sposób wolny wybrane jako nasza droga do Boga i drugiego człowieka.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: