Od Solidarności do wolności - Gloria In Exelsis Deo

Koncert z okazji 25-lecia Solidarności, 29 sierpień 2005

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: