Adwent, czyli obecność - część 1 - O Mądrości

Dziś ojciec Hiżycki wprowadza nas w krąg Wielkich Antyfon, tłumacząc ich wewnętrzną strukturę. Pierwsza antyfona do Pieśni Maryi w drugiej części Adwentu zaczyna się od słów „O Mądrości”: O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Ta antyfona zbudowana jest z dwóch cytatów z biblijnych ksiąg mądrościowych – z Mądrości Syracha (Wyszłam z ust Najwyższego…, zob. Syr 24,3) i z Księgi Mądrości (Sięga potężnie od krańca do krańca i rządzi wszystkim z dobrocią, Mdr 8,1) oraz z prośby o wprowadzenie na ścieżkę roztropności. Skierowana jest do Mądrości, czyli Chrystusa. Więcej usłyszycie w samym klipie – w pierwszym odcinku naszych adwentowych rekolekcji.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: