Adwent, czyli obecność - część 2 - O Adonai

18 grudnia w liturgii Kościoła rzymskiego przed Pieśnią Maryi śpiewamy antyfonę „O Adonai”: O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Tekst antyfony nawiązuje do objawienia się Boga w płonącym krzewie, do którego zbliżył się Mojżesz, by usłyszeć odpowiedź na swe pytanie o imię Boga: Jestem, który jestem (Wj 3,14). Ten Bóg uwolnił Izraela z niewoli egipskiej mocną ręką i wyciągniętym ramieniem (Pwt 5,15) i zawarł ze swoim ludem przymierze na Synaju. Wspominamy dziś dobroć Boga, który również nas wyprowadza z niewoli grzechu i pozostaje wierny Nowemu Przymierzu w Chrystusie, zrodzonym z Maryi.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: