Jak się modlić według św. Jana Kasjana - odcinek 4

W ostatnim odcinku skonfrontowaliśmy się z przekonaniem Jana Kasjana, że nigdy nie modlimy się tak samo. Ta trzeźwa uwaga dotyka naszego doświadczenia modlitwy, które zmienia się wraz z nami.

Dziś idąc śladem Kasjana ojciec Szymon Hiżycki podaje interpretację fragmentu Pierwszego Listu do Tymoteusza: Zalecam, aby były odprawiane prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia (por. 1 Tm 2,1a). Tyniecki opat podkreśla, że za tymi określeniami kryje się bogate słownictwo starożytnego świata chrześcijańskiego; czytelnik Kasjana dziedziczy swego rodzaju słownik pojęć o szczególnym znaczeniu dla życia duchowego. Zapraszamy Was do wysłuchania rozważań nad pierwszymi dwoma – są to „prośby” (obsecrationes) i „modlitwy” (orationes). W kolejnym odcinku usłyszymy o następnych rodzajach modlitwy według świętego Jana Kasjana.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: