Miłosierdzie i grzech człowieka - rekolekcje wielkopostne 2016 - odcinek 6

„Miłosierdzie Boże bardzo wyraźnie ujawnia się w momencie grzechu człowieka” – tymi słowami swe dzisiejsze rozważania nad miłosierdziem rozpoczyna o. Włodzimierz Zatorski. W uchwyceniu tajemnicy miłosierdzia kluczowe jest zrozumienie przejścia od dawnego Prawa do sprawiedliwości w Chrystusie. Jak podkreśla o. Włodzimierz, starotestamentalna koncepcja Prawa zakładała, że człowiek może je złamać nawet nieświadomie, w związku z czym zawsze wisiała nad nim groźba winy. Miłosierdzie, które Bóg ujawnia zarówno na kartach Starego Testamentu, jak i Nowego, rozpoczyna się od przebaczenia, które jako chrześcijanie otrzymaliśmy za darmo. „Miłosierdzie jest konieczne” – mówi tyniecki mnich – „bo bez niego wszyscy bylibyśmy potępieni”. Nie można jednak zapominać o tym, iż ten wielki dar Boga domaga się odpowiedzi ludzkiego serca.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: