Modlitwa Jezusowa czyli o co chodzi w Adwencie - odcinek 7

Otwierając ostatni tydzień Adwentu poprzez celebrację czwartej niedzieli tego okresu, zbliżamy się do świętowania tajemnicy Bożego Narodzenia. Dlatego naszą uwagę chcemy skierować na szczególnych świadków tego wydarzenia, które stało się osią historii: chodzi o pasterzy. Bóg narodził się w ubóstwie, w okolicznościach, które nijak nie oddawały Jego majestatu. Pasterze — zwykli ludzie, którzy spędzali noc na swojej pracy — nie mogli zrozumieć, co właściwie się dokonało. A jednak Pan chciał, by doświadczyli Jego chwały: do anioła, który zwiastował pasterzom narodziny Mesjasza, przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (zob. Łk 2,13).

Czuwanie pasterzy stało się symbolem oczekiwania Izraela na przyjście Bożego Pomazańca. Ich uważność i otwartość na Boże wezwanie staje się dla nas kolejną lekcją modlitwy Jezusowej.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: